Zawarcie umowy znaczącej (Raport 16/2018) 30 / 4 / 2018

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną – jako lidera
konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., EBS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IMPEL
Monitoring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu i ITM Poland SA z siedzibą
Zielonej Górze, w dn. 30 kwietnia 2018 roku umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości na
świadczenie usługi eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Wartość przedmiotowej umowy
wynosi 96,62 mln zł.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem
bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10%
kapitałów własnych Spółki.
Umowa zawarta jest na okres 53 miesięcy liczonych od dnia 1 maja 2018 roku.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na
rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close