Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 30/2023) 20 / 9 / 2023

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego, że w związku z rejestracją przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki (raport bieżący 29/2023) łączny udział jednostek z grupy kapitałowej Spółki uległ zmianie o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, tj. zmniejszeniu o 4% ogólnej liczby głosów, a w przypadku Spółki bezpośrednio dodatkowo poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść przekazanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.