Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta raportu (Raport nr 28/2022_1) 20 / 7 / 2022

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta raportu
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym dokonuje korekty treści raportu nr 28/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w nim zawartą dotyczącą firmy akcjonariusza. W treści w/w raportu błędnie przywołano firmę akcjonariusza jako „Parea Capital Partners, LP”, podczas gdy prawidłowa firma akcjonariusza brzmi „Perea Capital Partners, LP”.

Pozostałe informacje oraz załącznik do raportu nr 28/2022 pozostają bez zmian.

Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego:
„Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza spółki Perea Capital Partners, LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, informację o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.”