Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wniosek spółki zależnej o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (Raport 4/2019) 1 / 2 / 2019

Temat: Wniosek spółki zależnej o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuję, że w dniu dzisiejszym spółka zależna
Emitenta (tj. Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) złożyła przed Prezesem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką
zależną Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (tj. Żywiec Investments Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
Celem złożonego wniosku jest uzyskanie zgody na powołanie spółki, która będzie komercjalizowała rozwiązanie
związane z M/platform na rynku FMCG. Nowo zawiązywana spółka będzie podmiotem zależnym od spółki zależnej
Emitenta, zaś jej wyniki będą konsolidowane przez Emitenta.
Powołanie spółki i rozpoczęcie jej działalności (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów) przyśpieszy proces komercjalizacji rozwiązań związanych z mPlatform i
stanowi dla Emitenta istotne zdarzenie w kontekście planów uruchomienia nowej działalności usługowej w grupie
kapitałowej Emitenta, podawanych uprzednio do publicznej wiadomości.
W związku z planami upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających siłę
konkurencyjną małych i średnich punktów handlowych i usługowych, związaną z M/platform i uruchamianiem
nowych usług, których powoływana spółka będzie jednym z elementów, Emitent szacuje, że łączne wpływy z
rozwiązania M/platform i usług z nim związanych, stanowić mogą ok. 25-30% zakładanego poziomu EBITDA w
roku 2020, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 20 marca 2018 roku.