Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Fundusz UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment (Raport: 63/2007) 19 / 12 / 2007

Temat: Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym COMP Safe Support przez fundusz UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnych Union Investment

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o oferce – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2007 roku otrzymał wiadomość o tym, że w wyniku połączenia COMP SA i CSS SA fundusz inwestycyjny UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie w wyniku postanowienia wydanego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie połączenia COMP SA i CSS SA udział funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZA Comf Safe Support SA spadł poniżej progu 5%. Przed połączeniem COMP SA i CSS SA Fundusz posiadał 216 299 akcji CSS SA, co stanowiło 5,81% udział w kapitale zakładowym i analogiczny w głosach na WZA CSS SA. Po połączeniu COMP SA i CSS SA Fundusz posiada 153 178 akcji COMP Safe Support SA, co stanowi 3,23% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.