Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez GENERALI OFE (Raport: 39/2014) 1 / 10 / 2014

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez GENERALI OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od GENERALI OFE, o następującej treści:
„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dn. 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539; z późn. Zm.) Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży
akcji w zawartej w dniu 29 września 2014r. posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy spółki Comp S.A
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 300 094 szt.
(słownie: trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowiło 5,07% udziału w obecnym kapitale oraz 5,07%
głosów na WZA Spółki.
Liczba posiadanych akcji po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 288 696 szt.
(słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 4,88% udziału
w obecnym kapitale oraz 4,88% głosów na WZA Spółki.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub
zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close