Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 28/2015) 28 / 10 / 2015

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym informuje
on o fakcie zawarcia i wykonania, w drodze złożenia w dniu 26 października 2015 r. w Warszawie zlecenia nabycia
na rynku regulowanym, akcji Emitenta. Przedmiotem transakcji był zakup 740 (siedemset czterdzieści) sztuk akcji
zwykłych na okaziciela emitowanych przez Comp S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, po średniej cenie jednostkowej 59,45 zł
(pięćdziesiąt dziewięć złotych i 45/100) za akcję.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close