Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport: 24/2008) 4 / 9 / 2008

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje o podpisaniu zgodnie z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w dniu wczorajszym umowy z firmą BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 w zakresie wykonania przeglądu półrocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego w roku 2008 oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2008 Spółki. Wybrana firma posiada uprawnienia do wykonania czynności badania i przeglądu sprawozdań finansowych i jest wpisana do rejestru KiBR pod numerem ewidencyjnym 523. Spółka korzystała wcześniej z usług tej firmy w podobnym zakresie. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.