Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie znaczącej umowy z MSWiA (Raport: 10/2004) 28 / 12 / 2004

Temat: Zawarcie znaczącej Umowy z MSWiA

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd firmy informuje, że w dniu 28 grudnia 2004 Comp SA podpisał znaczącą umową w sprawie Dostawy sprzętu telekomunikacyjnego, teletransmisyjnego, komputerowego i inne dla NSiS 2002/000-03.07.01 L002. Stronami umowy są Comp Sa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, konfiguracja, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przetestowanie przez COMP SA Systemów sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi dla województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Śląskiego i Łódzkiego. Termin realizacji określono w umowie na 9 miesięcy od daty podpisania. Całkowita wartość umowy netto: 2 074 119 EUR.