Uchwała podjęta na NWZA Spółki (Raport: 44/2005) 21 / 6 / 2005

Temat: Uchwała podjęta na NWZA Spółki

Podstawa prawna: §4 ust. 1  pkt. 5 RO – WZA podjęte uchwały

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na zgromadzeniu podjęto następującą uchwałę:

 

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

 

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 

ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 72.860 tysięcy złotych (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy),

 

iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 2.627 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy),

 

iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysiące złotych; (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące.),

 

v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.904 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące ),

 

vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close