Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy o świadczenie usług sponsora emisji (Raport: 10/2014) 23 / 5 / 2014

Temat: Zawarcie umowy o świadczenie usług sponsora emisji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 23 maja 2014 roku) Spółka zawarła umowę o pełnienie funkcji sponsora emisji dla akcji wyemitowanych przez Comp S.A., dopuszczonych do publicznego obrotu, z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienioną umową świadczenie usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rozpocznie się po wydaniu uchwały przez Zarząd KDPW S.A. wskazującej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako pełniący funkcję sponsora emisji. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.