Zmiana warunków emisji obligacji I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 (Raport 7/2018) 2 / 2 / 2018

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji seriiI/2017 oraz obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie
kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro
5 obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii I/2017
wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: „Obligacje”).
Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 33.400 (trzydzieści trzy tysiące
czterysta) Obligacji, uprawniających do 33.400 (trzydziestu trzech tysięcy czterystu) głosów, stanowiących 92,78
% ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” propozycją zmiany Warunków Emisji Obligacji
przedłożoną przez Emitenta. Zmiana Warunków Emisji Obligacji nastąpiła na podstawie uchwały nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu określonym aktem notarialnym z dnia 2 lutego 2018 roku, Rep. A
396/2018.
Na zmianę Warunków Emisji Obligacji Zarząd Emitenta wyraził zgodę w dniu 2 lutego 2018 roku.
Warunki Emisji Obligacji zostały zmienione m.in. w ten sposób, iż przewidziano dodatkowe zabezpieczenie
Obligacji w postaci hipoteki na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu, dla której
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
NS1S/00088044/3 do sumy 54.000.000,00 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym z
hipoteką do sumy 75.000.000,00 PLN na zabezpieczenie wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca
2015 roku obligacji serii I/2015 (dalej: „Obligacje I/2015”).
Zarząd Emitenta zawarł umowy o ustanowienie w/w hipotek na zabezpieczenie Obligacji oraz Obligacji I/2015 w
dniu 2 lutego 2018 roku.
W załączeniu przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 2 lutego 2018 roku, oświadczenie
Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 2 lutego 2018 roku, a także
aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close