Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu. (Raport 23/2017) 10 / 7 / 2017

Temat: Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. otrzymał informację od akcjonariusza Jacka
Papaja („Akcjonariusz”), iż niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu rozpocznie on proces przyspieszonej
budowy księgi popytu (dalej „Procedura ABB”), którego celem jest sprzedaż do 200.000 akcji Spółki
uprawniających do 3,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Procedurę ABB przeprowadzi Trigon Dom
Maklerski S.A.
Akcjonariusz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia
Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki.