Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozliczenie wezwania na akcje Elzab S.A. (Raport: 17/2011) 1 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2011 roku wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (raport bieżący 11/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku), do Spółki wpłynęła w dniu wczorajszym informacja od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu – DI BRE Banku S.A., który poinformował Spółkę, iż w dniu 31 maja 2011 roku zostały zawarte transakcje w ramach wezwania, w wyniku których Spółka nabyła 2 983 akcje Elzab S.A.. Redukcja w zapisach wyniosła 99,80%.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym posiada łącznie z podmiotami zależnymi (Novitus S.A.) oraz akcjami własnymi posiadanymi przez Elzab S.A. (podmiot zależny od Novitus S.A.) 10 746 733 akcje zwykłe na okaziciela Elzab S.A., co daje 66,6% udział w kapitale oraz 66% udział w głosach na WZA Elzab S.A.