Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych Klientów (Raport: 69/2007) 28 / 12 / 2007

Temat: Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych Klientów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał następującą informację:

PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie poinformowało COMP Safe Support SA o tym, że w wyniku połączenia COMP SA i CSS SA w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management SA zarządzanych na podstawie umów o zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie w dniu 21 grudnia 2007 roku znajdowało się 177 365 akcji COMP Safe Support SA, co stanowiło 3,74% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

Przed połączeniem COMP SA i CSS SA w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management SA zarządzanych na podstawie umów o zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie znajdowało się 256 906 akcji CSS SA, co stanowiło 6,90% udział w kapitale zakładowym CSS SA oraz analogiczny udział w głosach na WZA CSS SA.