Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych w 2006 (Raport: 12/2006) 9 / 5 / 2006

Temat: Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych w 2006 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd COMP SA podaje do wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok obrotowy 2006 kończący sie 31 grudnia 2006 roku. Prognoza została opracowana na podstawie budżetu COMP SA na 2006 rok zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz szacunków dotyczących wyników możliwych do osiągnięcia przez Spółki Grupy Kapitałowej. Przy sporządzaniu prognozy Zarząd uwzględnił również podpisane kontrakty, których realizacja odbędzie się w 2006 roku oraz negocjacje, które dotyczą kontraktów możliwych do zrealizowania w 2006 roku. Prognozę sporządzono przy założeniu utrzymania dotychczasowych warunków rynkowych.

Prognozowane wyniki skonsolidowane

Sprzedaż 185 mln zł

Zysk netto 15 mln zł

Podstawą realizacji prognoz jest wzrost we wszystkich segmentach działalności Grupy COMP. Największe kontrakty Spółka zamierza pozyskać w zakresie tworzenia systemów uwierzytelnienia dostępu oraz systemów bezpieczeństwa dostępu do danych. W 2006 roku pojawią się również finansowe efekty synergii, związane z akwizycjami dokonanymi przez COMP SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zakup kontrolnego pakietu akcji Novitus SA oraz przejęcie spółki Enigma SOI Sp. z o.o.).

Spółka oczekuje wystąpienia efektu sezonowości sprzedaży produktów i usług w 2006 roku. Pierwsza połowa roku jest okresem inwestycji w budowę rynku dla nowego produktu – szyfratora VPN i prowadzenia formalnych działań związanych z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji w sieciach rządowych. Dodatkowym odczuwalnym elementem jest okres wstrzymania decyzji inwestycyjnych w administracji.

Spółka spodziewa się dobrych wyników zarówno w III kwartale (duże kontrakty komercyjne i efekty synergii z Novitusem) jak i w IV kwartale (tradycyjne kontrakty w administracji).

Grupa COMP SA utrzyma w 2006 roku wysoką rentowność prowadzonej działalności, pomimo kosztów finansowych, jakie COMP SA ponosi w związku z nabyciem 55,6% akcji Novitus SA.

W skład grupy kapitałowej COMP wchodzą: COMP SA, Novitus SA, Pacomp Sp. z o.o., Enigma SOI Sp. z o.o. oraz Radcomp SA.

Zarząd COMP SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania przekazanej prognozy i przy okazji publikacji kwartalnych raportów okresowych będzie dokonywał oceny możliwości jej realizacji.

Podstawa prawna – Par. 5 Ust 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w 19 października 2005 roku.

Zarząd COMP SA podaje do wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok obrotowy 2006 kończący sie 31 grudnia 2006 roku. Prognoza została opracowana na podstawie budżetu COMP SA na 2006 rok zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz szacunków dotyczących wyników możliwych do osiągnięcia przez Spółki Grupy Kapitałowej. Przy sporządzaniu prognozy Zarząd uwzględnił również podpisane kontrakty, których realizacja odbędzie się w 2006 roku oraz negocjacje, które dotyczą kontraktów możliwych do zrealizowania w 2006 roku. Prognozę sporządzono przy założeniu utrzymania dotychczasowych warunków rynkowych.

Prognozowane wyniki skonsolidowane

Sprzedaż 185 mln zł

Zysk netto 15 mln zł

Podstawą realizacji prognoz jest wzrost we wszystkich segmentach działalności Grupy COMP. Największe kontrakty Spółka zamierza pozyskać w zakresie tworzenia systemów uwierzytelnienia dostępu oraz systemów bezpieczeństwa dostępu do danych. W 2006 roku pojawią się również finansowe efekty synergii, związane z akwizycjami dokonanymi przez COMP SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zakup kontrolnego pakietu akcji Novitus SA oraz przejęcie spółki Enigma SOI Sp. z o.o.).

Spółka oczekuje wystąpienia efektu sezonowości sprzedaży produktów i usług w 2006 roku. Pierwsza połowa roku jest okresem inwestycji w budowę rynku dla nowego produktu – szyfratora VPN i prowadzenia formalnych działań związanych z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji w sieciach rządowych. Dodatkowym odczuwalnym elementem jest okres wstrzymania decyzji inwestycyjnych w administracji.

Spółka spodziewa się dobrych wyników zarówno w III kwartale (duże kontrakty komercyjne i efekty synergii z Novitusem) jak i w IV kwartale (tradycyjne kontrakty w administracji).

Grupa COMP SA utrzyma w 2006 roku wysoką rentowność prowadzonej działalności, pomimo kosztów finansowych, jakie COMP SA ponosi w związku z nabyciem 55,6% akcji Novitus SA.

W skład grupy kapitałowej COMP wchodzą: COMP SA, Novitus SA, Pacomp Sp. z o.o., Enigma SOI Sp. z o.o. oraz Radcomp SA.

Zarząd COMP SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania przekazanej prognozy i przy okazji publikacji kwartalnych raportów okresowych będzie dokonywał oceny możliwości jej realizacji.

Podstawa prawna – Par. 5 Ust 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w 19 października 2005 roku.