Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 32/2012) 22 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Generali PTE S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu akcjonariusza Spółki – Generali OFE informację następującej treści:

„Uprzejmie informujemy, że podczas WZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012r. zamierzamy zaproponować kandydaturę Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe kandydata oraz profesjonalizm pozwala stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce Comp S.A., dając rękojmię niezależnego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

„Życiorys kandydata umieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu. Kandydat złożył również oświadczenie o tym, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz że spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do „Zalecenia Komisji Europejskiej zdnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami radynadzorczej spółek gełdowych i komisji rady(Nadzorczej)”.