Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przejęcie kontroli nad Novitus S.A. (Raport: 10/2011) 18 / 4 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Comp S.A. przejął kontrolę nad spółką Novitus S.A. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z zawarciem szeregu transakcji zakupu akcji Novitus S.A., które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym. Przed zawarciem traansakcji Comp S.A. posiadał 2.688.624 akcje Novitus S.A., co dawało 47,82% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Novitus S.A. Po zawarciu transakcji Comp S.A. posiada 2.851.624 akcje Novitus S.A. co stanowi 50,72% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Novitus S.A. W dniu 4 lutego 2011 roku Comp S.A. otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Novitus S.A. o czym poinformował komunikatem bieżącym 4/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku.