Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członka Zarządu Spółki (Raport 17/2016) 30 / 6 / 2016

Temat: Powołanie Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem
30 czerwca 2016 r. w skład Zarządu Spółki pana Jarosława Wilk, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu
Życiorys:
Jarosław Wilk ma 44 lata. Posiada wykształcenie wyższe – w roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Jarosław Wilk od 20 lat związany jest z rynkiem fiskalnym w Polsce, a przez ostatnie 11 lat z Grupą Kapitałową
COMP.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w OPTIMUS IC gdzie kolejno pracował jako handlowiec,
przedstawiciel handlowy i kierownik działu handlowego. W latach 1998 – 2001 pracował w OPTIMUS SA na
stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Od roku 2001 pracował w OPTIMUS IC na
stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2005 -2011 pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży i
Marketingu NOVITUS S.A. pełniąc również funkcję Członka Zarządu. Od 2012 do czerwca 2016 roku pracował w
ELZAB S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Ponadto w latach 1999 – 2001 Jarosław Wilk
pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS IC. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Insoft.
Funkcję członka Rady Nadzorczej Insoft pełni ponownie od 2014 roku.
Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Wilk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani
nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób
prawnych, za wyjątkiem sprawowania funkcji określonych powyżej w spółkach, które są podmiotami zależnymi
wobec Comp S.A.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez pana Jarosława Wilk interesami konkurencyjnymi
oraz na zasiadanie przez niego w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek kapitałowych)
wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Pan Jarosław Wilk złożył oświadczenie, iż wedle jego wiedzy nie jest wpisany do rejestru dłużników
niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.