Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (Raport 21/2021) 8 / 6 / 2021

Temat: Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 (RFI 1339) z/s w Warszawie wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Przekazany do spółki wniosek wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i życiorysem kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.