Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów (Raport 20/2023) 26 / 6 / 2023

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, zawiadomienie o zejściu przez Fundusz poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Comp S.A..

Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.