Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez osobę zarządzającą (Raport: 38/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Zakup akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zakupie akcji przez Prezesa Zarządu Pacomp Sp. z o.o., spółki zależnej COMP SA, Jana Świtulskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku została zrealizowana transakcja będąca wynikiem zawartej umowy cywilno-prawnej dotyczącej zakupu 6 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jan Świtulski nie posiadał akcji COMP SA.

W wyniku realizacji transakcji zawartej w Warszawie Jan Świtulski nabył 6 000 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,22% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,22% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały kupione po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tej transakcji Jan Świtulski posiada 6 000 akcji COMP SA, co stanowi w przybliżeniu 0,22% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,22% udział w głosach na WZA Spółki.