Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii I i data pierwszego notowania (Raport: 59/2005) 4 / 8 / 2005

Temat: Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii I i data pierwszego notowania

Podstawa prawna: §38 pkt. 5 RO – data pierwszego notowania papierów po asymilacji

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwał w następujących sprawach:

 

1. Uchwała nr 272/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do nowych akcji spółki COMP SA.

 

Zgodnie z tą uchwałą 9 siernia 2005 roku został wyznaczony na dzień ostatniego notowania 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki COMP SA o wartości nominalnej 2,50 żł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez KDPW SA kodem PLCMP0000033.

 

2. Uchwała nr 273/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki COMP SA

 

Zgodnie z tą uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki COMP SA o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w trybie zwykłym na rynku podstawowym z dniem 10 sierpnia 2005 roku.

 

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 10 sierpnia rejestracji powyższych akcji spółki COMP SA i oznaczenia ich kodem PLCMP0000017.