Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 34/2021) 11 / 10 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 października 2021 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach zbycia akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce tj. przez Pana Jacka Papaja pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Jacek Papaj jednocześnie oświadczył, że przez okres 6 miesięcy od dnia transakcji nie zamierza zbywać akcji Comp S.A. w liczbie, która spowodowałaby zmniejszenie jego stanu posiadania poniżej 150.000 akcji Comp S.A.