Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji Spółki przez Klientów PZU Asset Management S.A. (Raport: 29/2010) 3 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie o rozliczeniu transakcji sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 28 czerwca 2010 roku 38 148 akcji Spółki z portfeli inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management S.A. Zgodnie z przekazaną informacją w wyniku rozliczenia tych transakcji udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management S.A. spadł poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Przed wyżej opisywanymi transakcjami Klienci PZU Asset Management S.A. posiadali w swoich portfelach inwestycyjnych 274 951 akcji Spółki, co dawało 5,79% udział w kapitale Spółki i analogicznie 274 951 głosów, co dawało 5,79% udział w głosach na WZA Spółki. Po rozliczeniu powyższych transakcji w portfelach Klientów PZU Asset Management S.A. znajdują się 236 803 akcje, co daje łączny udział w kapitale zakładowym Spółki w

wysokości 4,99% i analogicznie 236 803 głosy na WZA Spółki, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.