Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 35/2010) 10 / 11 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce przez AMPLICO OFE zarządzanym przez AMPLICO PTE S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 3 listopada 2010 roku, akcji Spółki przez AMPLICO OFE. Bezpośrednio przed nabyciem akcji AMPLICO OFE posiadał 706 247 akcji Spółki, co stanowiło 14,87% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 706 247 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 14,87% ogółu głosów na WZA Spółki. Aktualnie AMPLICO OFE posiada 716 198 akcji Spółki, co stanowi 15,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 716 198 głosów na WZA Spółki, co stanowi 15,08% ogółu głosów na WZA Spółki. Według informacji przekazanych przez AMPLICO PTE S.A. inwestycja ta stanowi lokatę o charakterze portfelowym i w perspektywie 12 miesięcy AMPLICO OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki w

zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej AMPLICO OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. AMPLICO OFE nie wyklucza też zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu ich wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.