Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę Systemu Dozoru Elektronicznego (Raport: 2/2009) 8 / 1 / 2009

Temat: Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę Systemu Dozoru Elektronicznego

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę Systemu Dozoru Elektronicznego. Wartość umowy to 225,7 mln zł. Umowa będzie realizowana w okresie dłuższym niż 5 lat. Jej przedmiotem jest utworzenie, wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) przez konsorcjum firm, którego liderem jest Comp Safe Support SA. Ponadto w skład konsorcjum, które realizować będzie umowę, wchodzą PHU ELPROMA sp z o.o. i Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal sp. z o.o.

Spółka uznała umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (Par. 2 ust 51 punkt a Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku).