Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki (Raport: 2/2013) 18 / 1 / 2013

Temat: Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od AVIVA Investors Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie, informację o następującej treści:
„Działając na podstawie art 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), Aviva Investors Poland SA,
działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej, Fundusze”) niniejszym informuje, ze w wyniku transakcji sprzedaży
akcji spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 14 stycznia br. (rozliczanej w
dniu 17 stycznia br), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
W konsekwencji ww. zdarzenia:
1. Fundusze posiadają łącznie 251 999 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,26% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 251 999 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 4.26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Przed ww. zmianą:
1. Fundusze posiadały łącznie 301 999 sztuk akcji Spółki stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i
uprawniających do 301 999 głosów, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA. jako zarządzający, może w ćmieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 301 999 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 5.10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 301 999 głosów, co stanowiło 5,10% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close