Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. (Raport 15/2024) 18 / 4 / 2024

Temat: Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje o wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii N”) wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) („Połączenie”).
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii N wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z Połączeniem wyniosła ok. 910.157,00 PLN.
Powyższa kwota obejmuje:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii N: ok. 142.740,00 PLN;
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 PLN – Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą publiczną Akcji serii N;
– koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 767.417,00 PLN;
– koszty promocji oferty publicznej Akcji serii N: 0,00 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii N wyniósł 8,47 PLN.
Koszty związane z emisją Akcji serii N zostały ujęte jako koszty finansowe.