Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 3/2013) 18 / 1 / 2013

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA
BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U- Nr 154 pyz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 10 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 14 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 242 925
sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,10% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
242 925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,67% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał
342 925 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,79% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 342.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,59% ogólnej liczby głosów.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close