Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej (Raport: 29/2009) 29 / 5 / 2009

Temat: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2009 roku AIG Otwarty Fundusz Emerytalny skierował do Spółki następującą informację:

„Niniejszym, w imieniu AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki Comp Safe Support S.A. informuję, że na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2009, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka do Rady Nadzorczej spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej AIG PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z przesłanym oświadczeniem, Pan Jacek Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki portfelowej.

W załączeniu przekazuję życiorys kandydata.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji na stronie internetowej spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznanie się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności są zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa: http://www.aig-pte.pl/lad_korporacyjny.html?PHPSESSID=506ae5de9abfde312534cd62549ca796|”

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: