Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 20/2022) 23 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa („Akcjonariusz”), jako uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 548 000 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam kandydaturę Piotra Nowjalisa (PESEL: 74031004090) na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszony powyżej kandydat spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.