Rekomendacja dotycząca podziału zysku (Raport 17/2021) 25 / 5 / 2021

Temat: Rekomendacja dotycząca podziału zysku
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. w dniu 25 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.593,23 PLN (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 23/100) w następujący sposób, że:

a) kwotę 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych);
b) pozostałą kwotę, tj. 764.866,23 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie:

a) dnia dywidendy na dzień 16 sierpnia 2021 r.;
b) terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close