Roczne sprawozdanie jednostkowe 2013 (Raport: 5/2014) 23 / 4 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 380 176 287 216 90 282 68 817
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 786 (6 087) 6 361 (1 458)
Zysk (strata) brutto 46 975 (9 604) 11 155 (2 301)
Zysk (strata) netto 41 519 (7 996) 9 860 (1 916)
Całkowity dochód 41 554 (8 123) 9 868 (1 946)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 268 19 601 6 238 4 696
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 706) (18 929) (2 780) (4 535)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 325) (8 068) (6 726) (1 933)
Przepływy pieniężne netto, razem (13 763) (7 396) (3 268) (1 772)
Średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Rozwodniona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,06 (1,54) 1,91 (0,37)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,06 (1,54) 1,91 (0,37)
Aktywa razem 548 807 531 971 132 332 130 124
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 906 165 878 36 387 40 575
Zobowiązania długoterminowe 17 809 25 659 4 294 6 276
Zobowiązania krótkoterminowe 133 097 140 219 32 093 34 298
Kapitał własny 397 901 366 093 95 944 89 549
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 567 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,23 61,86 16,21 15,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,23 61,86 16,21

Więcej na: biznes.pap.pl

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close