Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 13/2014) 28 / 5 / 2014

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która dokonała w dniu 28 maja 2014r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. tj. Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Z Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. ma zostać zawarta umowa o wykonanie przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r oraz za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010, 2011, 2012 i 2013. Ponadto Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. prowadził na rzecz Comp S.A. prace poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z przeprowadzonym połączeniem przez przejecie spółki Novitus S.A. i emisja akcji serii L.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat.