Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista raportów bieżących i okresowych w 2010 roku (Raport: 01/2011) 27 / 1 / 2011

Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2010 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Lista informacji przekazanych w 2010 roku:

1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

2/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

3/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

5/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zawarcie umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki

6/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

7/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku – Lista raportów bieżących i okresowych w 2009 roku

9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku – Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2010 roku

10/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku – Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par.6 KSH

11/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku – Uchwały podjęte na NWZA Spółki

12/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 25 lutego 2010 roku

13/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q4/2009

14/2010 z dnia 3 marca 2010 roku – Rezygnacja członka Zarządu Spółki

15/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku – Przekroczenie progu 5% akcji przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao Investment Management

16/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku – Raport roczny jednostkowy za 2009 rok

17/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku – Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok

18/2010 z dnia 15 maja 2010 roku – Skonsolidowany raport kwartalny Q1/2010

18-1/2010 z dnia 18 maja 2010 roku – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Q1/2010

19/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

20/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku – Wybór Członków Zarządu Spółki

21/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku – Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A.

22/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku – Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

23/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku – Nabycie akcji własnych Spółki

24/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku – Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

25/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Uchwały podjęte na WZA Spółki

26/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku

27/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

28/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji spółki przez Amplico OFE

29/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji Spółki przez Klientów PZU Asset Management SA

30/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji Spółki przez OFE PZU Złota Jesień

31/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

32/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku – Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

33/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2010 roku

34/2010 z dnia 21 października 2010 roku – Zakup akcji Spółki przez Amplico OFE

35/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku – Zakup akcji Spółki przez Amplico OFE

36/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q3/2010

37/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Comp S.A i Novitus S.A.

38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku – Podpisanie planu połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A.