Lista raportów bieżących i okresowych w 2010 roku (Raport: 01/2011) 27 / 1 / 2011

Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2010 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Lista informacji przekazanych w 2010 roku:

1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

2/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

3/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

5/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zawarcie umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki

6/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

7/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku – Lista raportów bieżących i okresowych w 2009 roku

9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku – Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2010 roku

10/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku – Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par.6 KSH

11/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku – Uchwały podjęte na NWZA Spółki

12/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 25 lutego 2010 roku

13/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q4/2009

14/2010 z dnia 3 marca 2010 roku – Rezygnacja członka Zarządu Spółki

15/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku – Przekroczenie progu 5% akcji przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao Investment Management

16/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku – Raport roczny jednostkowy za 2009 rok

17/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku – Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok

18/2010 z dnia 15 maja 2010 roku – Skonsolidowany raport kwartalny Q1/2010

18-1/2010 z dnia 18 maja 2010 roku – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Q1/2010

19/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

20/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku – Wybór Członków Zarządu Spółki

21/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku – Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A.

22/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku – Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

23/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku – Nabycie akcji własnych Spółki

24/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku – Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

25/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Uchwały podjęte na WZA Spółki

26/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku

27/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

28/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji spółki przez Amplico OFE

29/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji Spółki przez Klientów PZU Asset Management SA

30/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku – Sprzedaż akcji Spółki przez OFE PZU Złota Jesień

31/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

32/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku – Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

33/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2010 roku

34/2010 z dnia 21 października 2010 roku – Zakup akcji Spółki przez Amplico OFE

35/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku – Zakup akcji Spółki przez Amplico OFE

36/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q3/2010

37/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Comp S.A i Novitus S.A.

38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku – Podpisanie planu połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close