Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez osobę zarządzającą (Raport: 34/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Zakup akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zakupie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Andrzeja Olafa Wąsowskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku została zrealizowana transakcja będąca wynikiem zawartej umowy cywilno-prawnej dotyczącej zakupu 11 500 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Andrzej Olaf Wąsowski posiadał 82 000 akcji COMP SA, co stanowiło w przybliżeniu 2,97% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji transakcji zawartej w Warszawie Andrzej Olaf Wąsowski nabył 11 500 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,42% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,42% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały kupione po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tej transakcji Andrzej Olaf Wąsowski posiada 93 500 akcji COMP SA, co stanowi w przybliżeniu 3,39% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 3,39% udział w głosach na WZA Spółki.