Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Władze Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Robert Tomaszewski od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A. Przed objęciem funkcji Prezesa od 2000 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Comp S.A., zaś od 2004 r. jej Przewodniczącego. Równocześnie od 2021 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki Comp Centrum Innowacji sp. z o. o a od 2018 roku funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp Platforma Usług S.A.

Do czerwca 2018 roku Pan Robert Tomaszewski zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PayTel S.A. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Od 2017 do 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Aukcyjnego Libra sp. z o.o. Ponadto w latach 2015 – 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Infostrefa sp. z o.o. oraz od 2012 do 2013 zasiadał w Radzie Nadzorczej Insoft sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 Pan Robert Tomaszewski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Novitus S.A., po zakończeniu której w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu. W roku 2011 był również członkiem Zarządu spółki Elzab S.A.

Robert Tomaszewski od 2011 roku do 2017 roku był Członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. a w latach 2021 – 2016 sprawował nadzór w Radzie Nadzorczej Ventus Energetyka S.A. Ponadto od lutego 2017 do czerwca 2017 roku zasiadał w Zarządzie spółki manadżerskiej CE Management Group sp. z o.o. Od grudnia 2008 roku do maja 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Domu Malkerskiego IDM S.A. pełniąc funkcję jej przewodniczącego.

W latach 2001 – 2006 był zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor Oddziału PAP Biznes oraz Doradca Zarządu. W latach 1995 – 2004 był Asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Równolegle, w okresie od 1994 do 2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A. W latach 2000 – 2003 był też Członkiem Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje S.A. W latach 1995 – 1997 oraz 1999 – 2000 był Wiceprezesem Zarządu Top Consulting Ltd., a także członkiem Rady Nadzorczej w PKS Polonus S.A. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. (lata 1996 – 1999). Wcześniej związany był też z Domem Maklerskim Instalexport S.A., gdzie między 1993 a 1995 rokiem był Wiceprezesem Zarządu. W latach 1992 – 1993 pracował w BRE Bank S.A. kolejno jako Asystent Maklera i Makler Papierów Wartościowych.

Pan Robert Tomaszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto ukończył kursy podyplomowe na Harvard Business School, London Business School, a także wiele innych, w tym m.in. „Managing World-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, kurs bankowy organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezesem Zarządu Comp S.A. jest od 2008 roku. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą pełni do dziś. Ponadto Pan Krzysztof Morawski od 2019 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Insoft sp. z o.o. a od 2018 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej ZUK Elzab S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Comp Platforma Usług S.A. W Comp S.A. pracuje nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy.

W latach ubiegłych Pan Krzysztof Morawski był również Członkiem Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej COMP: Paytel S.A. (w okresie kwiecień – czerwiec 2018), Elzab S.A. (w latach 2014 – 2017), M2Net (w latach 2011 – 2012), Safe Technologies S.A. (lata 2009 – 2011), Safe Computing Sp. z o.o. (lata 2008 – 2013) i Pacomp Sp. z o.o. (lata 2008 – 2010). Od 2008 roku do 2015 roku był również członkiem Rady Nadzorczej spółki Big Vent S.A., gdzie pełnił funkcję jej Wiceprzewodniczącego.

Przed dołączeniem do Comp, w latach 1991 – 1996, Pan Krzysztof Morawski pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Polskich Zakładach Lotniczych.

Pan Krzysztof Morawski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Od lipca 2018 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu COMP S.A. Wcześniej, od 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie, od 2011 roku, pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. oraz od 2017 roku Członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o.

W latach 2018 – 2019 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rady Nadzorcze Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe S.A. a w latach 2012 – 2018 Członkiem Rady Nadzorczej spółki PayTel S.A. Ponadto, w latach 2010 – 2011, był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A., w latach 2009 – 2014 Safe Computing sp. z o.o., oraz w latach 2010 – 2013 także Cryptotech sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC sp. z o.o. a w roku 2003 sprawował nadzór jako Członek Rady Nadzorczej w spółce Rodzinne Towarzystwo Finansowe „Invest – Kredyt” S.A.

W okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. Wcześniej przez 5 lat (1997 – 2002) związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. finansowo – kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 – 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

Pan Andrzej Wawer jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Wiceprezes Zarządu

Od 30 czerwca 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Comp S.A.

Ponadto od lipca 2017 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ELZAB S.A., w której od czerwca 2016 roku do lipca 2017 sprawował funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Wilk od czerwca 2017 roku jest też Członkiem Rady Nadzorczej w spółce MICRA-METRIPOND Kft, a od stycznia 2014 jest Członkiem Rady Nadzorczej INSOFT Sp. z o.o, gdzie wcześniej, w latach 2007–2012 również pełnił taką funkcję. Od lipca 2019 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Comp Platforma Usług S.A.

Pan Jarosław Wilk od 1996 roku związany jest z branżą retail i rynkiem fiskalnym w Polsce, a od 2005 r. z Grupą Kapitałową COMP.

W okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A., a w latach 2012 – 2016 był zatrudniony w ELZAB S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w spółce OPTIMUS-iC S.A.

W latach 1998 – 2001 był zatrudniony w OPTIMUS S.A. na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Równocześnie, w okresie od 1999 roku do 2001 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS-iC. Od października 2001 ponownie zatrudniony w OPTIMUS-iC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, gdzie w latach 2005-2011 pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu NOVITUS S.A.

Pan Jarosław Wilk jest absolwentem Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Robert Tomaszewski od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A. Przed objęciem funkcji Prezesa od 2000 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Comp S.A., zaś od 2004 r. jej Przewodniczącego. Równocześnie od 2021 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki Comp Centrum Innowacji sp. z o. o a od 2018 roku funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp Platforma Usług S.A.

Do czerwca 2018 roku Pan Robert Tomaszewski zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PayTel S.A. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Od 2017 do 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Aukcyjnego Libra sp. z o.o. Ponadto w latach 2015 – 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Infostrefa sp. z o.o. oraz od 2012 do 2013 zasiadał w Radzie Nadzorczej Insoft sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 Pan Robert Tomaszewski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Novitus S.A., po zakończeniu której w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu. W roku 2011 był również członkiem Zarządu spółki Elzab S.A.

Robert Tomaszewski od 2011 roku do 2017 roku był Członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. a w latach 2021 – 2016 sprawował nadzór w Radzie Nadzorczej Ventus Energetyka S.A. Ponadto od lutego 2017 do czerwca 2017 roku zasiadał w Zarządzie spółki manadżerskiej CE Management Group sp. z o.o. Od grudnia 2008 roku do maja 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Domu Malkerskiego IDM S.A. pełniąc funkcję jej przewodniczącego.

W latach 2001 – 2006 był zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor Oddziału PAP Biznes oraz Doradca Zarządu. W latach 1995 – 2004 był Asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Równolegle, w okresie od 1994 do 2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A. W latach 2000 – 2003 był też Członkiem Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje S.A. W latach 1995 – 1997 oraz 1999 – 2000 był Wiceprezesem Zarządu Top Consulting Ltd., a także członkiem Rady Nadzorczej w PKS Polonus S.A. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. (lata 1996 – 1999). Wcześniej związany był też z Domem Maklerskim Instalexport S.A., gdzie między 1993 a 1995 rokiem był Wiceprezesem Zarządu. W latach 1992 – 1993 pracował w BRE Bank S.A. kolejno jako Asystent Maklera i Makler Papierów Wartościowych.

Pan Robert Tomaszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto ukończył kursy podyplomowe na Harvard Business School, London Business School, a także wiele innych, w tym m.in. „Managing World-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, kurs bankowy organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezesem Zarządu Comp S.A. jest od 2008 roku. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą pełni do dziś. Ponadto Pan Krzysztof Morawski od 2019 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Insoft sp. z o.o. a od 2018 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej ZUK Elzab S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Comp Platforma Usług S.A. W Comp S.A. pracuje nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy.

W latach ubiegłych Pan Krzysztof Morawski był również Członkiem Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej COMP: Paytel S.A. (w okresie kwiecień – czerwiec 2018), Elzab S.A. (w latach 2014 – 2017), M2Net (w latach 2011 – 2012), Safe Technologies S.A. (lata 2009 – 2011), Safe Computing Sp. z o.o. (lata 2008 – 2013) i Pacomp Sp. z o.o. (lata 2008 – 2010). Od 2008 roku do 2015 roku był również członkiem Rady Nadzorczej spółki Big Vent S.A., gdzie pełnił funkcję jej Wiceprzewodniczącego.

Przed dołączeniem do Comp, w latach 1991 – 1996, Pan Krzysztof Morawski pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Polskich Zakładach Lotniczych.

Pan Krzysztof Morawski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Od lipca 2018 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu COMP S.A. Wcześniej, od 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie, od 2011 roku, pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. oraz od 2017 roku Członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o.

W latach 2018 – 2019 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rady Nadzorcze Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe S.A. a w latach 2012 – 2018 Członkiem Rady Nadzorczej spółki PayTel S.A. Ponadto, w latach 2010 – 2011, był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A., w latach 2009 – 2014 Safe Computing sp. z o.o., oraz w latach 2010 – 2013 także Cryptotech sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC sp. z o.o. a w roku 2003 sprawował nadzór jako Członek Rady Nadzorczej w spółce Rodzinne Towarzystwo Finansowe „Invest – Kredyt” S.A.

W okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. Wcześniej przez 5 lat (1997 – 2002) związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. finansowo – kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 – 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

Pan Andrzej Wawer jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Wiceprezes Zarządu

Od 30 czerwca 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Comp S.A.

Ponadto od lipca 2017 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ELZAB S.A., w której od czerwca 2016 roku do lipca 2017 sprawował funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Wilk od czerwca 2017 roku jest też Członkiem Rady Nadzorczej w spółce MICRA-METRIPOND Kft, a od stycznia 2014 jest Członkiem Rady Nadzorczej INSOFT Sp. z o.o, gdzie wcześniej, w latach 2007–2012 również pełnił taką funkcję. Od lipca 2019 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Comp Platforma Usług S.A.

Pan Jarosław Wilk od 1996 roku związany jest z branżą retail i rynkiem fiskalnym w Polsce, a od 2005 r. z Grupą Kapitałową COMP.

W okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A., a w latach 2012 – 2016 był zatrudniony w ELZAB S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w spółce OPTIMUS-iC S.A.

W latach 1998 – 2001 był zatrudniony w OPTIMUS S.A. na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Równocześnie, w okresie od 1999 roku do 2001 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS-iC. Od października 2001 ponownie zatrudniony w OPTIMUS-iC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, gdzie w latach 2005-2011 pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu NOVITUS S.A.

Pan Jarosław Wilk jest absolwentem Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

comp-struktura-2020_Obszar roboczy 1 kopia comp-struktura-2020_Obszar roboczy 1 kopia

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP S.A. zasiada od 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie od 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o., zaś w okresie od kwietnia 2016 r. do maja 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o.. Z grupą Siemens jest związany od 2001 roku – w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Pan Grzegorz Należyty jest Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZUK Elzab S.A., obecnie w charakterze jej przewodniczącego. W okresie od 2013 r. do 2018 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek PayTel S.A.

Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables. Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej.

Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

 Grzegorz Należyty.pdf

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

Finansista, wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGH), związany z rynkiem kapitałowym od 1994 roku.

W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996 – 2001 r. był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych. Od grudnia 2001 do czerwca 2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. W latach 2011-2015 Członek Zarządu w PZU i PZU Życie nadzorujący pion inwestycji. Przewodniczący Rad Nadzorczych TFI PZU, PTE Złota Jesień, Ogrodowa Inwestycje i Tower Inwestycje, członek RN PZU Zdrowie.

Pracował w RN Grupy Azoty, RN BondSpot Poland, Komitecie Inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego, RN COMP S.A., RN Elektrobudowa S.A. oraz RN Esaliens TFI.

Aktualnie zatrudniony na stanowisku Wiceprezesa Zarządu w DSW AFM Sp. z o.o

  Ryszard Trepczyński.pdf

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA-2014) oraz Uniwersytetu Gdańskiego- Wydziału Ekonomicznego (1997) i Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji prywatnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, nadzorem korporacyjnym, relacjami inwestorskimi, budżetowaniem, controlingiem oraz rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

2020 – nadal – merXu.com, członek zarz4du (CFO)
merXu to platforma transakcyjna dla przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej działających w segmencie B2B – tak dla małych i średnich firm, jak i dla dużych korporacji. Platforma tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące kupujących ze sprzedającymi i umożliwia im bezpośrednie zawarcie transakcji lub przeprowadzenie online proces6w znanych z tradycyjnych kanat6w – negocjacji, zapytania ofertowego, zapytania o cen etc. Platforma merXu to kategorie niekonsumenckie, techniczne i przemysłowe: materiały budowlane, elektrotechnika, chemia, HVAC, BHP, narzędzia, automatyka. Merxu.com działa w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Litwie, w Estonii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Niemczech.
2008 – 2017 – CCC S.A., Dyrektor Finansowy (CFO) i wiceprezes zarządu;
2002 – 2008 – ABS.A., Dyrektor Finansowy(CFO) i członek zarządu;
2002 – 2003 – M&S Pomorska Fabryka Okien, dyrektor ds. ekonomicznych;
1999 – 2002 – KGHM S.A., dyrektor finansowy – dyrektor wykonawczy;
1998-1999 – LOTOS S.A.;
1997 – Polskie Linie Oceaniczne

Członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na GPW:
TIM S.A (2010 – 2016), Rotopino.pl S.A (2011 – 2013), Vantage Development S.A. (2011 – 2015), LIBET S.A. (2017), CCC S.A. (2017-2019), Synektik S.A. (2017 – 2020), VRG S.A. (2020), Novaturas AB (2018-2020), Orbis S.A. (2019-2020).

Pomysłodawca, członek założyciel i prezes zarządu pierwszej kadencji (2019-2020) Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie:

 • Dino Polska S.A. – niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodnicz!j.cy Komitetu Audytu;
 • Comp S.A. – niezależny członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Strategii oraz Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Od 2021 Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej Kross SA, największego producenta rowerów w CEE.

  Piotr Nowjalis.pdf

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Urodzony w 1961 roku. Wyksztalcenie V LO, Uniwersytet Jagielloński.

Założyciel oraz udziałowiec wielu firm, odnoszących sukcesy na polskim rynku z branży IT/Media/telekomunikacja, między innymi:

 • DRQ – producent oprogramowania dla sektor6w telekomunikacja, media i finanse
 • Mocohub – dostawca oraz integrator multimedialnych treści mobilnych
 • Xylab – producent sprzętu telekomunikacyjnego
 • Edison – narodowy operator EDI /licencja GE/
 • Artlumino – producent aplikacji mobilnych
 • Work.Force24 – konsulting /licencja Kronos/

 

Prowadzone projekty, między innymi:

 • Hydroquebec Canada, zarządzanie instalacją ponad 1000 automatycznych stacji hydrometorologicznych oraz systemu akwizycji danych
 • ITI /TVN/, projektowanie oraz kompleksowa obsługa SMS-owej interakcji z widzami
 • Grupa Scanmed, nadzór nad projektem i budowy Szpitala św. Rafała w Krakowie
 • PGE, pełnomocnik zarządu ds. realizacji programu naprawczego w tworzeniu centrum wspólnych usług informatycznych dla całej grupy
 • Qumak, konsultant w sprawie rebrandingu, organizacji działu marketingu oraz opracowaniu strategii
 • Albatros – realizacja buy back’u i nadzór sprzedaży podmiotu zależnego do SODEXO
 • Próchnik- próba ratowania spółki
 • Ministerstwo Cyfryzacji – opracowanie kryteriów informatycznych dla dofinansowywanych projektów rządowych / wprowadzenie zakazu vendor lockingu oraz priorytet dla Open Source, SaaS i testów automatycznych
 • Doradztwo biznesowe w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Żonaty, dwoje dzieci.

Zainteresowania pozazawodowe to narciarstwo, trekking, podróże i fotografia.

  Julian Kutrzeba.pdf

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od lipca 2010 r. związany jest z Domem Maklerskim BDM w Katowicach, gdzie jest dyrektorem Wydziału Analiz i Informacji, odpowiedzialny za: organizację pracy Wydziału, strategię, wyceny spółek w obszarze przemysłu, energetyki, wydobycia. Wcześniej był analitykiem giełdowym w/w Domu Maklerskiego, Wydział Analiz i Informacji w Katowicach. Odpowiadał za: wyceny spółek i instrumentów finansowych, komentarze i analizy makro-/mikroekonomiczne. Specjalność: przemysł, energetyka, wydobycie. Od września do października 2008 r. pracował w PKO BP, w Wydziale Bankowości Detalicznej, a od stycznia 2007 do sierpnia 2008 pracował w PBS DGA, gdzie był ankieterem i przeprowadzał badania opinii publicznej.

W 2011 r. ukończył Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunek: Finanse i rachunkowość, specjalność: Bankowość i finanse międzynarodowe. W latach 2003-2006 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Myszkowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim na poziomie podstawowym.

  Krystian Brymora.pdf

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Pan Szczepan Strublewski ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w
Warszawie oraz uzyskał University Diploma na The University of Kent w Canterbury.

Swoją karierę zawodową zaczynał jako konsultant w EVIP International w Warszawie (lata 1991-92). W latach 1992-1993 był konsultantem w Arthur Andersen w Dziale Audytu. W latach 1993-1996 pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w Warszawie, a następnie w SBC Warburg w Departamencie Analiz Spółek Europejskich w Londynie (1996-1997), będąc odpowiedzialnym za analizę spółek notowanych na rynku polskim. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć. Od 1998 do 2002 roku był zastępcą dyrektora w Dresdner Kleinwort Wasserstein w Londynie w Dziale Fuzji i Przejęć. W latach 2003–2005 pracował jako niezależny konsultant przy transakcjach typu M&A i pozyskiwaniu finansowania. Od stycznia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego w ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Spółka z o.o. Od 2008 roku pełnił rolę partnera w Warsaw Equity Advisors.

Od roku 2011 działa jako niezależny doradca przy transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Pan Szczepan Strublewski przez wiele lat pracował też jako członek rad nadzorczych spółek
notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w tym Computerlandu S.A., Sygnity S.A. i Grupy Kęty S.A.

  Szczepan Strublewski.pdf