Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2014 Comp S.A. (Raport: 43/2014) 9 / 10 / 2014

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2014 Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. powziął
informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. Uchwały Nr 201/14 z dnia 8 października 2014 r., na mocy której
Zarząd BondSpot S.A. postanowił wyznaczyć dzień 10 października 2014 r. jako pierwszy dzień notowania w
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. 36.000 (trzydziestu sześciu
tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A., o łącznej wartości nominalnej
36.000.000 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc
złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCMP0000041”.
Pełna treść Uchwały nr 201/14 Zarządu BondSpot S.A. znajduje się pod adresem: https://gpwcatalyst.pl/uchwaly.