Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO PTE S.A. (Raport: 29/2013) 2 / 8 / 2013

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO PTE SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie,
informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzane przez nie fundusze
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(zwany dalej „DFE”) zmniejszyły zaangażowanie poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% nastąpiło w wyniku rozliczenia oferty wezwania do sprzedaży akcji
spółki w dniu 18 lipca 2013 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 592 898 akcji co stanowiło 10,02% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 592 898 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,02% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 570 583 akcji, co stanowi 9,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia
do 570 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,64% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close