Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. (Raport: 33/2011) 5 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w związku z zawarciem transakcji przeprowadzonej w Warszawie, o której Spółka informowała raportem bieżącym 32/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęły w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od:

1) Jacka Papaja – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A.

2) Bogusława Łatki – pełniącego funkcję Członka Zarządu Comp S.A.

2) Andrzeja Wawer – pełniącego funkcję Członka Zarządu Comp S.A.,

o transakcjach zbycja akcji Comp S.A. przez Spółkę Novitus S.A. , będącą do 30 listopada 2011 roku podmiotem powiązanym z w/w osobami (w dniu 30 listopada 2011 roku Comp S.A. połączył się z Novitus S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 31 listopada 2011 roku), o następującej treści:

I.

Warszawa, 2.11.2011

Jacek Papaj

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Jacek Papaj

II.

Nowy Sącz, 2.11.2011

Bogusław Łakta

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Prezesa Zarządu, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Członka Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Bogusław Łatka

III.

Warszawa, 2.11.2011

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Członka Zarządu, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Członka Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Andrzej Wawer