Zawiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. (Raport: 33/2011) 5 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w związku z zawarciem transakcji przeprowadzonej w Warszawie, o której Spółka informowała raportem bieżącym 32/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęły w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od:

1) Jacka Papaja – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A.

2) Bogusława Łatki – pełniącego funkcję Członka Zarządu Comp S.A.

2) Andrzeja Wawer – pełniącego funkcję Członka Zarządu Comp S.A.,

o transakcjach zbycja akcji Comp S.A. przez Spółkę Novitus S.A. , będącą do 30 listopada 2011 roku podmiotem powiązanym z w/w osobami (w dniu 30 listopada 2011 roku Comp S.A. połączył się z Novitus S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 31 listopada 2011 roku), o następującej treści:

I.

Warszawa, 2.11.2011

Jacek Papaj

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Jacek Papaj

II.

Nowy Sącz, 2.11.2011

Bogusław Łakta

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Prezesa Zarządu, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Członka Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Bogusław Łatka

III.

Warszawa, 2.11.2011

DO:

Comp S.A.

Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję:

1.W dniu 30 listopada 2011 r. osoba blisko ze mną związana – spółka Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w której pełniłem wówczas funkcję Członka Zarządu, zbyła 32.040 akcji Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przekazanie w/w akcji Comp S.A. nastąpiło w ramach zapłaty za nabyte udziały w spółce zależnej od Novitus SA, na rzecz Sprzedającego, po cenie 89 zł za 1 akcję, wynikającej z umowy nabycia udziałów.

2. W Comp S.A. pełnię funkcję Członka Zarządu Spółki.

3. W dniu 30 listopada 2011 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek Novitus S.A. i Comp S.A. Transakcja przekazania w/w akcji Comp S.A. została zrealizowana przez Novitus S.A. przed zarejestrowaniem połączenia.

Z poważaniem,

Andrzej Wawer

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close