Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji Spółki przez OFE PZU Złota Jesień (Raport: 30/2010) 3 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od PTE PZU S.A. z siedzibą w Warszawie o rozliczeniu transakcji sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 28 czerwca 2010 roku 33 057 akcji Spółki przez OFE PZU Złota Jesień. Zgodnie z przekazaną informacją w wyniku rozliczenia transakcji udział akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu OFE PZU Złota Jesień spadł poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Przed wyżej opisywanymi transakcjami OFE PZU Złota Jesień posiadało 238 256 akcji Spółki, co dawało 5,02% udział w kapitale Spółki i analogicznie 238 256 głosów, co dawało 5,02% udział w głosach na WZA Spółki. Po rozliczeniu powyższych transakcji OFE PZU Złota Jesień posiada 205 199 akcji, co daje łączny udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 4,32% i analogicznie 205 199 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,32% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.