Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2024 r. (Raport 7/2024) 31 / 1 / 2024

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2024 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych spółki w 2024 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2023 rok – 18 kwiecień 2024 roku.
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2024 – 20 maj 2024 roku;
półrocze 2024- 30 sierpień 2024 roku;
3 kwartał 2024 – 25 listopad 2024 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2023 roku i 2 kwartał 2024 roku.