Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 20/2018) 14 / 6 / 2018

Temat: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem COMP S.A. („Spółka”) oraz dążąc do zdywersyfikowania doświadczenia biznesowego członków Rady Nadzorczej, niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Jacek Papaj,
2/ Grzegorz Należyty,
3/ Tomasz Bogutyn,
4/ Włodzimierz Hausner,
5/ Kajetan Wojnicz,
6/ Jerzy Bartosiewicz,
przy czym wskazuję , że Pan Jacek Papaj jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie, obejmujące oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia oraz kandydaturami.”

W załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów przesłane do Comp SA.