Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 19/2018) 14 / 6 / 2018

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego,
informację następującej treści:

„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Ryszarda Trepczyńskiego na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Ryszard Trepczyński spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Ryszarda. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Ryszarda Trepczyńskiego na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 34.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa: https://www.metlife.pl/o_metlife/metlife_polska_swiat/nadzor_wlascicielski/

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp SA.