Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 19/2018) 14 / 6 / 2018

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego,
informację następującej treści:

„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Ryszarda Trepczyńskiego na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Ryszard Trepczyński spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Ryszarda. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Ryszarda Trepczyńskiego na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 34.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa: https://www.metlife.pl/o_metlife/metlife_polska_swiat/nadzor_wlascicielski/

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp SA.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close