Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A. (Raport: 32/2011) 1 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku, Novitus S.A. zrealizował transakcję związaną z realizacją zapisów umowy z dnia 14 lipca 2011 roku pomiędzy Novitus S.A. i Edminton International Investments Limited (Sprzedający) w sprawie nabycia przez Novitus S.A. udziałów w spółkce SCO Retail Sp. z o.o. ( poprzednio Pretoria Sp. z o.o.), o której Novitus S.A. informował raportem bieżącym 28/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku. W ramach realizacji zapisów tej umowy, Novitus S.A. dokonał rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów i zapłacił Sprzedającemu kwotę 951 tys. złotych oraz złożył zlecenie przeniesienia 32.040 akcji Comp S.A. (Comp S.A. w chwili składania zlecenia był jednostką dominującą wobec Novitus S.A.) na rzecz Sprzedającego.

Przekazanie 32.040 sztuk akcji Comp S.A. nastąpło zgodnie z warunkami umowy nabycia udziałów z dnia 14 lipca 2011 roku, po cenie 89 zł za 1 akcję. Przekazanie w/w akcji nastąpiło w drodze realizacji umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Wartość nominalna przekazywanych akcji Comp S.A. wynosi 80.100 złotych (wartość nominalna 1 akcji – 2,50 złotych). Przekazywane akcje Comp S.A. w ilości 32.040 sztuk stanowią 0,67% kapitału zakładowego Comp S.A. przed podniesieniem kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L (raport bieżący 31/2011 Comp S.A. z dnia 30 listopada 2011 roku) oraz 0,54% kapitału zakładowego Comp S.A. po podniesieniu kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L.

Liczba głosów na WZA odpowiadająca przekazywanym akcjom Comp S.A. wynosi 32.040 głosów.

W związku z zarejestrowanym połączeniem Comp S.A. i Novitus S.A. po zrealizowaniu przez Novitus S.A. opisywanej powyżej transakcji, Comp S.A. posiada łacznie 714 124 akcje własne, stanowiące 12,07% kapitału Comp S.A. Liczba głosów na WZA Comp S.A. odpowiadająca posiadanym akcjom własnym wynosi 714 124 głosy, co stanowi 12,07% ogólnej liczby głosów (Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych)..

Niniejsza informacja przekazywana jest przez Comp S.A. w związku z faktem zarejestrowania połączenia Comp S.A. i Novitus S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close