Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu (Raport: 60/2007) 18 / 12 / 2007

Temat: Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jacka Papaja o dokonaniu przez niego następujących rozporządzeń akcjami COMP Safe Support SA, będącymi w jego posiadaniu:

* darowizny na rzecz osoby fizycznej w ilości 145 000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki Comp Safe Support SA. Cena ustalona w umowie darowizny wynosiła 80 złtotych za jedną akcję.

* sprzedaży na rzecz osoby prawnej w ilości 81 031 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden) akcji Spółki Comp Safe Support SA w drodze umowy cywilno-prawnej. Cena sprzedaży w tej transakcji została ustalona na 92,96 złotych za jedną akcję.

Przed realizacją ww. operacji Jacek Papaj posiadał 1 043 839 akcji COMP Safe Support SA, co stanowiło w przybliżeniu 21,99 % udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

Transakcje zostały przeprowadzone w dniu 17 grudnia 2007 roku w Warszawie. Łącznie Pan Jacek Papaj zbył 226 031 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 4,76 % ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 4,76% udział w głosach na WZA Spółki.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jacek Papaj posiada 817 808 akcji COMP Safe Support SA, co stanowi w przybliżeniu 17,22 % ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 17,22% udział w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazanym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Papaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki COMP Safe Support SA.

Podstawa prawna przekazania wiadomości art. 70 ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust. 4 punkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi, oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close