Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta (Raport: 40/2014) 1 / 10 / 2014

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu Emitenta, w którym informuje on o
fakcie zawarcia i wykonania, w dniu 29 września 2014 r. w Warszawie umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy
osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta, a Comp S.A. Przedmiotem transakcji była sprzedaż
3552 (trzech tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) sztuk akcji zwykłych na okaziciela emitowanych przez COMP
S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017,
w ramach ogłoszonego przez Comp S.A. powszechnego skupu akcji własnych po cenie jednostkowej 67 zł
(sześćdziesiąt siedem złotych) za jedną akcję.