Dopuszczenie do obrotu giełdowego (Raport: 02/2005) 7 / 1 / 2005

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Comp S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą NR [5/2005] z dnia 7 stycznia 2005 r. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

  • 47.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1.260.000 akcji zwykłīch na okaziciela serii B,
  • 150.527 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 210.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 91.388 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

spółki Comp S.A

W związku z decyzją Zarządu Giełdy dopuszczającą ww akcje do obrotu giełdowego i związanym  z nią zaleceniem Zarządu Giełdy, Emitent i Informuje, iż:

Zamiarem Spółki w sprawie udzielania pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podobnym charakterze) jest to, aby maksymalna łączna wielkość pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podobnym charakterze) udzielonych przez Spółkę nie przekraczała 20% kapitałów własnych  Spółki.

W ramach powyższego limitu maksymalna kwota pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podanym charakterze) udzielanych na rzecz osób fizycznych nie będzie przekraczała 5% kapitałów własnych Spółki.

Przy udzielaniu pożyczek osobom fizycznym roczna stopa oprocentowania będzie równa co najmniej stopie a’vista głównego banku Spółki dla rachunków oszczędnościowych prowadzonych w PLN.

Wg intencji zarządu Spółki maksymalne saldo zaliczek gotówkowych udzielanych pracownikom i osobom zarządzającym Spółki nie powinno przekroczyć 1% kapitałów własnych spółki

Zarząd COMP S.A. oświadcza, że przewidywane obroty COMP S.A. ze spółką Skyline Investment S.A. w 2005 roku nie będą przekraczały: sprzedaż nie będzie przekraczała 5% łącznej sprzedaży COMP S.A. oraz zakupy nie będą przekraczały 1% łącznych zakupów (liczonych jako koszty własne sprzedaży). Powyższe oświadczenie związane jest z faktem pełnienia funkcji osoby zarządzającej w Skyline Investment S.A. i jednocześnie pełnienie funkcji nadzorczej w COMP S.A.

Jednocześnie COMP S.A. informuje, iż Spółka złożyła wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego:

  • 47.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1.260.000 akcji zwykłīch na okaziciela serii B,
  • 150.527 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 210.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 91.388 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie akcji odbyło się w dniu 14 stycznia 2005 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close