Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dopuszczenie do obrotu giełdowego (Raport: 02/2005) 7 / 1 / 2005

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Comp S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą NR [5/2005] z dnia 7 stycznia 2005 r. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

  • 47.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1.260.000 akcji zwykłīch na okaziciela serii B,
  • 150.527 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 210.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 91.388 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

spółki Comp S.A

W związku z decyzją Zarządu Giełdy dopuszczającą ww akcje do obrotu giełdowego i związanym  z nią zaleceniem Zarządu Giełdy, Emitent i Informuje, iż:

Zamiarem Spółki w sprawie udzielania pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podobnym charakterze) jest to, aby maksymalna łączna wielkość pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podobnym charakterze) udzielonych przez Spółkę nie przekraczała 20% kapitałów własnych  Spółki.

W ramach powyższego limitu maksymalna kwota pożyczek (poręczeń, gwarancji lub innych umów o podanym charakterze) udzielanych na rzecz osób fizycznych nie będzie przekraczała 5% kapitałów własnych Spółki.

Przy udzielaniu pożyczek osobom fizycznym roczna stopa oprocentowania będzie równa co najmniej stopie a’vista głównego banku Spółki dla rachunków oszczędnościowych prowadzonych w PLN.

Wg intencji zarządu Spółki maksymalne saldo zaliczek gotówkowych udzielanych pracownikom i osobom zarządzającym Spółki nie powinno przekroczyć 1% kapitałów własnych spółki

Zarząd COMP S.A. oświadcza, że przewidywane obroty COMP S.A. ze spółką Skyline Investment S.A. w 2005 roku nie będą przekraczały: sprzedaż nie będzie przekraczała 5% łącznej sprzedaży COMP S.A. oraz zakupy nie będą przekraczały 1% łącznych zakupów (liczonych jako koszty własne sprzedaży). Powyższe oświadczenie związane jest z faktem pełnienia funkcji osoby zarządzającej w Skyline Investment S.A. i jednocześnie pełnienie funkcji nadzorczej w COMP S.A.

Jednocześnie COMP S.A. informuje, iż Spółka złożyła wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego:

  • 47.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1.260.000 akcji zwykłīch na okaziciela serii B,
  • 150.527 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 210.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 91.388 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie akcji odbyło się w dniu 14 stycznia 2005 r.