Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z PTE PZU SA o stanie posiadania akcji Spółki przez OFE PZU Złota Jesień (Raport: 2/2008) 3 / 1 / 2008

Temat: Informacja z PTE PZU SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał następującą informację o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień zarządzany przez PTE PZU SA. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w dniu 28 grudnia 2007 roku. Bezpośrednio przez nabyciem akcji, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień nie posiadał akcji Spółki. W wyniku nabycia akcji Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień posiada 300 000 akcji Spółki, co stanowi 6,32% kapitału zakładowego i analogiczny udział w głosach na WZA.